a
  >  บทความ   >  ของเล่นฝึกทักษะการมองเห็น
ของเล่นฝึกทักษะการมองเห็น

ของเล่นฝึกทักษะการมองเห็น

มีหลายประเภทของของเล่นที่สามารถฝึกทักษะการมองเห็นของเด็กและผู้ใหญ่ได้ ดังนี้:

  1. ลูกบอลสี: ลูกบอลที่มีสีสันและลวดลายต่าง ๆ สามารถใช้ในการฝึกการรับรู้และจับความสัมพันธ์ระหว่างสี รูปร่าง และขนาดของวัตถุ
  2. ปริศนาสี: เป็นชุดของภาพที่ปิดด้วยแผ่นกระดาษที่มีรูเล็ก ๆ ให้เด็กเปิดแล้วพบกับภาพสีต่าง ๆ ในตัว ช่วยในการพัฒนาการมองเห็นและการสังเกต
  3. บล็อกสร้างรูป: บล็อกที่มีรูปร่างและสีสันต่าง ๆ สามารถสร้างรูปร่างต่าง ๆ ได้ เช่น บล็อกสี่เหลี่ยม บล็อกวงกลม หรือบล็อกที่มีรูปสัตว์ ช่วยในการพัฒนาการมองเห็นและการเรียนรู้เกี่ยวกับรูปร่างและสี
  4. รูปภาพเชิงพื้นที่: ชุดรูปภาพที่มีสิ่งของหลายชิ้นในภาพเดียว โดยต้องให้เด็กหรือผู้เล่นหาวัตถุหรือรูปร่างที่เกี่ยวข้องกับคำอธิบายเช่น “หาวัตถุสี่เหลี่ยมสีแดง” ช่วยในการพัฒนาการสังเกตและการควบคุมการมองเห็น
  5. ชุดปริศนาเชิงพื้นที่: ชุดที่ประกอบด้วยแผ่นปิดที่มีรูเล็ก ๆ ซ่อนอยู่ โดยเด็กหรือผู้เล่นต้องหาสิ่งของหรือรูปร่างที่ซ่อนอยู่ในแต่ละแผ่น ช่วยในการพัฒนาการสังเกตและการควบคุมการมองเห็นแบบเชิงพื้นที่
  6. ชุดปริศนาแบบส่วนประกอบ: ชุดที่ประกอบด้วยส่วนประกอบที่ต้องนำมาประกอบเข้าด้วยกันเพื่อสร้างรูปร่างหรือวัตถุตามภาพที่กำหนด ช่วยในการพัฒนาทักษะการรับรู้พื้นฐานและความสัมพันธ์ระหว่างส่วนประกอบ
  7. ชุดปริศนาแบบโยกเคลื่อน: ชุดที่ประกอบด้วยส่วนประกอบที่สามารถโยกเคลื่อนได้ และต้องนำส่วนประกอบมาประกอบเข้าด้วยกันเพื่อสร้างรูปร่างหรือวัตถุตามภาพที่กำหนด ช่วยในการพัฒนาทักษะการรับรู้พื้นฐานและความสัมพันธ์ระหว่างส่วนประกอบและการเรียนรู้เกี่ยวกับโยกเคลื่อน

เหล่านี้เป็นแค่ตัวอย่างเล็กน้อยของของเล่นที่สามารถฝึกทักษะการมองเห็นของเด็กและผู้ใหญ่ได้ การเลือกของเล่นที่เหมาะสมควรพิจารณาอายุและระดับพัฒนาการของเด็กหรือผู้เล่นเพื่อให้เหมาะสมและเพิ่มประสิทธิภาพในการฝึกทักษะการมองเห็นอย่างเต็มที่

cr.https://unsplash.com/@greysonjoralemon

สนใจสามารถสั่งซื้อของเล่นเสริมพัฒนาการเด็กได้ที่นี่ https://www.khonglen.com/shop/

Retail
ร้าน Kinokuniya Thailand
(สาขา Siam Paragon, Emquartier, Central World)
ติดตามข่าวสารสินค้าใหม่ๆจาก Madder Aka ได้ที่

Post a Comment